Cui ne adresăm?

Proiectul nostru  “Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora”- ID 107562, se adresează persoanelor care au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia și care în ultimele 12 luni au locuit în străinătate.

Totodată persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. Intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban în județele mai sus menționate;
  2. Au vârsta de minimum 18 ani;
  3. Posedă cetățenia română;
  4. Au domiciliul în România în județele din proiect;
  5. Fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până în momentul înscrierii în grupul țintă;
  6. Demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate ori documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului sau demonstrează capacitatea tehnică și profesională în domeniul în care dorește să inițieze afacerea sau demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinătate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul de interes;