CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI

In perioada iunie -septembrie 2018 va avea loc concursul planurilor de afaceri.
La concurs pot participa cu planuri de afaceri atât cursanți cât și alte persoane.
Comisia de evaluare a planurilor de afaceri va analiza dosarul candidaților, va evalua planurile de afaceri scrise și va asista la susținerea orală face to face sau online a acestora.

INSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Se pot înscrie la aceste cursuri persoane care au cetațenie româna, cu domiciliul sau rezidența în strainatate de cel puțin un an, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia

Persoanele interesate își vor anunța intenția de a participa la activitățile proiectului și vor depune un dosar cu documentele de înscriere specificate pe site-ul proiectului.

Mod de desfășurare a concursului

Pentru asigurarea sanselor egale, concursul se va desfasura dupa incheierea tuturor seriilor de curs. De asemena ne vom asigura ca toti candidatii sunt informati privind metodologia de selectie si conditiile generale, suplimentare sau speciale ale selectiei inainte de inscrierea in grupul țintă. Activitatea va consta in primirea dosarelor, evaluarea planurilor de afaceri, sustinerea probelor orale fata in fata sau online, incheierea situatiilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestatiilor, afisarea rezultatelor finale, comunicarea deciziilor de acordare a subventiei catre participantii declarati admisi. Pentru desfasurarea concursului se va forma un juriu dintr-un numar impar de membri din care:

  • 1 pers. din partea administratorului schemei – presedinte,
  • 1 pers. reprezentant al mediului de afaceri,
  • 1 pers. reprezentant al unei organizatii patronale;

selectia juriului se va face pe baza de CV, luand in considerare experienta in management si dezvoltare de business si/sau experienta in management financiar.

Juriul va avea in vedere:

  • Nu vor fi finanțate planuri de afaceri identice sau cu un grad foarte mare de asemanare în ceea ce priveste descrierea segmentului de piață
  • planului de management si marketing si bugetului detaliat, exceptie facand achizitionarea de francize;

toate planurile gasite in aceasta situatie se vor descalifica.

Concursul se va derula in 4 etape, astfel:
Etapa I-Evaluarea eligibilitatii, Etapa II–Evaluarea si notarea Planului de afacere, Etapa IIISustinerea orala sau online si notarea Planului de afacere Etapa IV stabilirea rezultatelor
finale si emiterea deciziilor de finantare.

Rezultatul concursului va consta din 40 planuri de afaceri selectate, 36 ca eligibile direct si 4
pe lista de rezerve. Planurile de afaceri propuse spre finanþare vor reflecta realitatea segmentului de piaþa vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informaþii
verificabile în zona geografica de implementare a proiectului.

METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Dosarele pentru participarea la concurs se vor depune fizic la sediul partenerului din Italia sau online prin intermediul platformei de e-learning sau prin e-mail la adresele de e-mail communicate din timp persoanelor din Grupul țintă. Condițiile, cerințele, metodologia, graficul de desfășurare a concursului vor afișa pe site-ul proiectului, pe site-urile partenerilor și pe
platforma de e-learning. Se vor lua toate măsurile pentru ca cele enumerate anterior sa fie popularizate suficient inclusiv prin contacte e-mail sau telefonic. Dosarele depuse vor fi înregistrate într-un registru special. Juriul se va întruni cu minim 4 zile înainte de începerea evaluării într-o locație din Romania și la o dată stabilită pentru a finaliza toate condițiile de desfășurare.

Timp estimat pentru Etapele I și II maxim 15 zile. Etapa III a selecției se va
desfășura prin intermediul platformei de e learning sau direct dacă persoana se afla în perioada respectivă în Romania. Timp estimat pentru Etapa III – 30 de zile. Pentru fiecare etapă se vor realiza grile de evaluare și/sau notare.

Etapa I – se vor verifica criteriile de eligibilitate

Ca instrument specific in aceasta etapa se va folosi “Grila administrativa” care va cuprinde criterii de eligibilitate (candidatul va trebui sa obtina DA la toate) care va urmari completitudinea dosarului (cerere, declaratii privind alte ajutoare, declaratia in scris pe proprie raspundere ca nu are calitatea de asociat majoritar in structura altor societati comerciale cf. legii SC 31/1990, documente personale etc.), incadrarea codului CAEN in cele admise de schema de minimis, daca bugetul este exprimat in lei si suma solicitata nu depaseste valoarea maxima comunicata de catre administratorul schemei de minimis, daca planul de afaceri prevede crearea a minim doua locuri de munca si un mecanism de mentinere a acestora pe o perioada de minim 18 luni, locatia proiectului va fi in urban in unul din judetele Hunedoara, Arad, Caras Severin, Alba, Braila, Vrancea, Buzau, Prahova, judetul Constanta, orasul Constanta si judetul Arges orasul Pitesti si alte criterii existente in metodologia si informatiile furnizate prin activitatea A1.1. Rezultatele se vor afisa pe pagina de Internet a proiectului si vor fi communicate prin e mail
sau prin intermediul platformei de e learning.

Etapa II si III – verificare si notare

Candidatii care au Afost declarati ADMISI in prima etapa vor fi notati in etapele urmatoare. Ca instrument specific in aceasta faza se va folosi grila de evaluare a PA si grila de evaluare a probei individuale – orale/online.
Etapa II – Grila de evaluare a PA va contine criterii de notare ca de ex.: Descrierea ideii de afacere (Obiective, Strategie, Implementare), Descrierea produsului, Analiza pietei de desfacere si concurenta (Segmentul de iata/Clienti, Principali competitori), Strategia de marketing (Promovare si reclama, Politica de pret, Politica de vanzari), Analiza SWOT a afacerii, resursele umane (Organigrama si politica de personal), Proiectii financiare ale
afacerii (Buget de finantare, Flux de numerar, Situatia veniturilor si a
cheltuielilor), Sustenabilitate si rentabilitate.

Punctajul se va acorda astfel: 0 puncte – criteriul nu este atins sau este atins nesatisfactor, 3 puncte-este descris sumar sau numai satisfacator, 5 puncte-este descris pe larg sau bine/foarte bine. In cazul proiectiilor financiare se puncteaza cu 0, 3 sau 5 puncte corectitudinea calculelor, completitudinea si relevanta informatiilor.
Rezultatul grilei de evaluare va contine punctajele, corelatia intre numarul de puncte si nota obtinuta si nota finala (maxim 10)

Etapa III – Fiecare membru al juriului va acorda cate o nota care va tine cont de motivatia candidatului de a incepe o activitate ca liber intreprinzator, cat de bine cunoaste PA si ideea de afacere, etc.
Nota la etapa III va fi formata din media notelor atribuie de fiecare membru al juriului si se va trece in foaia de notare la proba orala. Media finala a concursului se va obtine dupa formula:

MF = (3MII + MIII + NF)/5 unde MII este media in etapa II, MIII media in etapa III, NF nota
finala la examenul de absolvire a cursului din activitatea A1.3. La media finala se va aduga
cate 1 punct ptr. fiecare din criteriile suplimentare:
– PA prevede act. ce vor promova concret sprijinirea tranziþiei catre o economie cu
emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor
– PA care propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala
– PA ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor
soluþii TIC în procesul de producþie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuþie de lucrari
– PA care propun masuri ce vor promova consolidarea cercetarii, a dezvoltarii
tehnologice si/sau a inovarii, prin derulare de activitati specifice.
– PA care propun masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin
dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile (nota finala maxima poate fi maxim 15).

Etapa IV - stabilirea rezultatelor, rezolvarea contesatiilor si emiterea deciziilor de finantare

La sfarsitul etapei III se va intocmi clasamentul provizoriu al concursului.
Candidatii nemultumiti pot depune contestatii. Contestatiile se vor primi in maxim 3 zile de la afisare. Pentru rezolvarea contestatiilor se va intocmi un alt juriu pe aceleasi criterii. Desfasurarea procedurii de rezolvare a contestatiilor va urma aceeasi metodologie definita initial. Primirea contestatiilor se va face in maxim 3 zile de la afisarea rezultatelor. Rezolvarea contestatiilor se va face in maxim 3 zile. In urma rezolvarii contestatiilor, in maxim 3 zile, se va publica lista finala cu 36 planuri de afaceri pe lista principala si 4 pe lista de rezerve. Notele se vor trece in catalogul final al concursului. Dupa publicarea listei finale se vor emite deciziile de finantare.
Rezultatul final al concursului va tine cont de conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului privind codurile CAEN, participarea la programul de formare, activitati pentru evaluarea criteriilor suplimentare, judetul in care se va implementa planul de afaceri.