Despre Proiect

Începând cu data de 1 octombrie 2017 INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secundo di Pinerolo, Italia si EUROTRAINING SOLUTION din Bucuresti, implementează proiectul cu titlul “Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora, număr de identificare proiect MySMIS 107562, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Principalele activități din cadrul proiectului “Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora” sunt:

Se pot înscrie la aceste cursuri persoane care au cetațenie româna, cu domiciliul sau rezidența în strainatate de cel puțin un an, care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia

Se vor organiza ședințe de consiliere individuala cu cei care își vor deschide firmele, pentru a întocmi corect dosarul de înființare al firmei și se va urmări depunerea
documentelor la autorități și ridicarea lor pentru încadrarea in termenele asumate.

In perioada iunie -septembrie 2018 va avea loc concursul planurilor de afaceri.
La concurs pot participa cu planuri de afaceri atât cursanți cât și alte persoane.
In urma concursului se vor selecta 36 planuri de afaceri care vor fi finantate si 10 pe lista de rezerve. Valoare subventiei pentru implementarea planului de afaceri va fi maxim 170500 lei.

Se va supraveghea întocmirea și depunerea documentațiilor specifice pentru
înregistrarea fiscală a firmelor și se va urmări realizarea și depunerea documentațiilor
pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, acolo unde este cazul

Ședințe de consiliere antreprenorială de grup și individuale în care se va urmări dezvoltarea la viitorii antreprenori a capacității de a demara si de a conduce propria afacere

Antreprenorii vor fi ajutati atunci cand lanseaza o afacere, cand dezvolta un produs nou, cand isi schimba aria de competente sau cand rezultatele ii confirma ca persoane de succes, insa ei nu simt asta.

Obiective proiect

Imbunatatirea situatiei economice si promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate in localitati urbane din zonele Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia prin ridicarea nivelului antreprenorial a minim 300 persoane din categoriile persoane inactive, someri sau persoane care au un un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca sau desfasoara o activitate independenta, persoane care in ultimele 12 luni au avut domiciliul sau rezidenta in strainatate si prin monitorizarea si finantarea prin schema de minimis a 36 de noi intreprinderi in cele 10 judete, timp de 36 luni.

Proiectul contribuie la atingerea Obiectivului general al programului POCU, respectiv de dezvoltare a resurselor umane prin accesul acestora la sistemul de educatie si formare profesionala, de stimulare a ocuparii, reducerea saraciei si excluziunii sociale. De asemenea proiectul, prin obiectivele lui contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale POCU: prioritatea de investitii 8iii prin infiintarea de activitati independente, antreprenoriat si crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii inovatoare, obiectivul specific 3.7 prin Cresterea ocuparii prin susþinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana prin crearea de locuri de munca in intreprinderi nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Ridicarea gradului de informare a publicului, a asociatiilor de romani din tari ale UE si a persoanelor din Diaspora cu privire la programul de formare antreprenoriala din acest proiect precum si cu privire la metodologia de selectie a Grupului Tinta si a planurilorde afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului, prin actiuni specifice in 3 tari in care Diaspora romaneasca este bine reprezentata(Italia, Spania, Marea Britanie) timp de 7 luni
  2. Ridicarea nivelului de formare antreprenoriala a minim 300 persoane din Grupul tinta (categoriile persoane inactive, someri saupersoane care au un un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca sau desfasoara o activitate independenta si care in ultimele 12 luni au avut domiciliul sau rezidenta in strainatate) din care 300 persoane vor fi absolventi si certificati prin cursuri pe platforma de e learning, persoane cu domiciuliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia, timp de 12 luni
  3. Ridicarea nivelului de intelegere a implementarii afacerii prin activitati de consiliere individuala si de grup a 40 persoane din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate pentru finantare inclusiv pe lista de rezerva din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia, timp de 6 luni.
  4. Cresterea numarului de IMM-uri infiintate prin activitati de sprijin si asigurare privind infiintarea si demararea functionarii de intreprinderi a persoanelor din GT ale caror planuride afaceri au fost selectate pentru finantare, 36 persoane care infiinteaza 36 IMM-uri, timp de 4 luni
  5. Imbunatatirea durabilitatii intreprinderilor si a locurilor de munca infiintate prin monitorizarea desfasurarii activitatii lor, timp de 18 luni din care ultimele 6 luni in perioadade sustenabilitate.
  6. Promovarea in randul comunitatilor a economiei colaborative, tema secundara a POCU de inovare sociala, prin actiuni specifice timp de 24 luni
  7. Promovarea in randul comunitatilor a imbunatatirii accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiilor si comunicatiilor, tema secundara a POCU, prin actiunispecifice timp de 24 luni
REZULTATELE ESTIMATE ALE PROIECTULUI

Indicatori prestabiliți:

Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului
72
IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului
36
Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
230
Persoane care beneficiază de sprijin
300
Persoane care beneficiază de sprijin, din care: - șomeri și inactivi
70
Partenerii proiectului